Shootaround: Erik Spoelstra (4/25/16)

Shootaround: Erik Spoelstra (4/25/16)

Shootaround: Erik Spoelstra (4/25/16)

Coach Spo speaks to the media ahead of Monday’s game